paper-1914901_1920.jpg

Mida see katse näitas?

Selgitus sellele, miks need laused täpselt sinu kohta tundusid olevat, on selgitatav psühholoogiateaduse vaatevinklist. Esiteks on need laused piisavalt üldised, et kehtida kõigi kohta - näiteks oleme kõik vahel rõõmsad, aga vahel kurvad Teiseks, teades, et see tekst peaks just meie kohta kehtima, hakkame sealt kehtivaid väiteid otsima ja neid enda eluga seostama.