top of page
paper-1914901_1920.jpg

Märka muutust

Juhend: 

Oled jõudnud oma jalutuskäigul esimesse linna, mis on kaardi loomise ajast muutunud niivõrd, et oli raske esimesel vaatlemisel selgeks teha, kas see on ikka õige koht. Sa sammud ühe linnaelaniku juurde, kes parasjagu lähima pargipingi peal puhkab ja ajalehte loeb. Juttu vestma hakates ja temalt linna kohta küsides saad sa vastuseks segase lausungi, mis kõlab su kõrvadele kui sahin.

00:00 / 00:05
00:00 / 00:05
paper-1914901_1920.jpg

Iga inimene on omamoodi lahe

Juhend: 

Oled jõudnud oma jalutuskäigul esimesse linna, mis on kaardi loomise ajast muutunud niivõrd, et oli raske esimesel vaatlemisel selgeks teha, kas see on ikka õige koht. Sa sammud ühe linnaelaniku juurde, kes parasjagu lähima pargipingi peal puhkab ja ajalehte loeb. Juttu vestma hakates ja temalt linna kohta küsides saad sa vastuseks segase lausungi, mis kõlab su kõrvadele kui sahin.

Kuula:

Nähes sinu segaduses nägu ja pingil istuva proua püüdeid sulle midagi selgitada, astub lähemale üks noormees. Tema jaoks ei kõla proua kõne nagu sahin ning ta tõlgib selle lause mõistetavasse keelde. Kuula, mida noormees sulle ütleb.

Kuula:

Mis juhtus?

 Heli on ju tegelikult kõigest võbelev õhk ning just meie teadmised ja kogemused aitavad võbelevast õhust tähendusrikast kuulda. Näiteks võõrkeel tundub algul kui tähendusetu sõnade voog, ent õppides omandame nendele uutele võbeleva õhu kombinatsioonidele tähendusi ning võõrkeel pole enam müra.

bottom of page