top of page
uusasastalubadused_tekstita_blogisse.jpg

Kas töötama peaks segamini või korras laua taga?

Mõne arvamuse järgi viitavat segamini töölaud sellele, et ka inimene ise on kaootiline ja hooletu. Samas on ka teisi arvamusi – näiteks Einstein olevat kord küsinud, et kui segamini laud on märk segamini mõtetest, siis mida näitab tühi laud?* Mitmeid hiilgavaid teadlasi ja juhte on iseloomustanud segamini laud. Näiteks Steve Jobsi (alloleval pildil) ja Thomas Edisoni (pildil all paremal)


2013. aastal tehtud uuringus leiti, et segamini laud soosib loomingulist mõtlemist. Eksperimendis osalejad pandi istuma kas korras või segamini laua taha, kus nad pidid mõtlema välja 10 uudset kasutusviisi ping-pongi pallidele. Hiljem hindasid vastuse loomingulisust kaks hindajat, kes polnud uuringu sisu ega eesmärkidega kursis. Selgus, et loomingulisemad olid just segamini laua taga istujad: nende ideid hinnati loomingulisemaks nii keskmise skoori kui iga osaleja üldskoori järgi.


Kuid see pole veel kõik. 


Nagu teadusmaailmas ikka, on vaja eksperimente korrata, et neist võimalikult tõeseid järeldusi teha. Tänavu kordasid teised teadlased sama uuringut, seekord suurema valimiga ning loomingulisust mõõdeti mitme erineva meetodiga. Sarnaselt ping-pongi ülesandega pidid osalejad välja mõtlema unikaalseid kasutusviise autorehvile. Osalejad pidid veel pakkuma välja probleeme, mis kaasneksid võimega lennata ning lisaks tegid nad läbi joonistamisülesande.


Nüüd leiti, et töökeskkond ei mõjutanud osaliste loomingulisust. Kui lisaks mõõdeti ka osalejate sooritust vaimset pingutust nõudvates ülesannetes, ei esinenud ka nendes tulemustes töökeskkonna korrasolekust tingitud erinevusi.


Mida sellest siis järeldada? Kumba uuringut uskuda?


Vastuoluliste tulemuste puhul ei saa põhjapanevaid järeldusi teha enne, kui teemat pole veel suuremahulisemalt uuritud. Küll aga võib siit järeldada, et isegi kui segamini laud loomingulisusele kuidagi mõjub, on see mõju väga väike  – muidu oleks see efekt välja tulnud ka teises uuringus.

See peaks rõõmustama kõiki lugejaid: ükskõik, kas hoiad laua alati piinlikult puhtana või ilutsevad seal paberivirnad ja kohvitassid, Sinu loomingulisus ja tööproduktiivsus sellest tõenäoliselt ei olene.


* Seda tsitaati omistavad mitmed väljaanded Einsteinile, kuid QuoteInvestigatori järgi ei ole tõendeid, mis seda kinnitaksid: https://quoteinvestigator.com/2017/09/02/clutter/


Allikad:

Pildid:

コメント


bottom of page